Uit kleine ideeën groeien grote evenementen.

 

GESCHIEDENIS

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Lede heeft als stichtingsjaar 1790 en had toen 25 uitvoerders. Een vlag met stichtingsjaar wordt nog altijd zorgvuldig bewaard. Deze muziekvereniging is de oudste nog bestaande in Lede en sedert vele decennia "Koninklijk". Na verschillende ups en downs, politieke bindingen en schisma's mogen we stellen dat de huidige muziekvereniging sedert 1944 ononderbroken haar activiteiten heeft uitgeoefend. Vanaf 1971 volgde de harmonie een eigen koers met eerbiediging van ieders opvatting.

 
 

Meer info: harmonielede.be